Mgr. Mária Kosturáková

Prekladateľka, tlmočníčka a učiteľka so zmyslom pre detaily, s prízvukom na kvalitu a so srdcom pre jazyky. Pochádzam z malebného mestečka na východe Slovenska nachádzajúcom sa na Spiši – Krompachy, kde som navštevovala 4-ročné gymnázium a následne som sa vybrala na cestu štúdia jazykov na Prešovskej univerzite v Prešove v odbore ,,Prekladateľstvo a tlmočníctvo“. V roku 2017 som úspešne absolvovala bakalársky stupeň a pokračovala v štúdiu na magisterskom stupni, ktoré som v roku 2019 úspešne dovŕšila štátnou skúškou. Keďže mám rada výzvy zúčastnila som sa programu Erasmus+ a strávila som jeden semester na Univerzite v Grazi (Rakúsko).

Po ukončení štúdia som vedela, že preklady a tlmočenie budú moje už navždy a som vďačná, že to tomu tak stále je.


Členstvá a organizácie:

– členstvo v rôznych prekladateľských a tlmočníckych komunitách,
– momentálne spolupracujem na projekte Terminology without borders organizovanom Jednotkou pre koordináciu terminológie Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskeho parlamentu.

2000+

preložených strán

700+

odtlmočených hodín

2500+

odučených hodín